Welkom op ACT in LOB - NB Begin 2024 verhuist de inhoud van deze site naar BiOND!

Deze site ondersteunt het project "Een ACT toolkit voor LOB", een innovatieproject van Albert de Folter en Tom Luken. De ACT toolkit bestaat uit een aantal innovatieve tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De doelgroep bestaat uit keuzebegeleiders in de tweede fase van havo en vwo en bij de overgang naar het hoger onderwijs.

Een belangrijke inspiratiebron voor de toolkit is ACT: de Acceptatie en Commitment Therapie. Deze benadering helpt bij het maken van gefundeerde keuzen en bevordert psychische gezondheid en flexibiliteit.

Een andere inspiratiebron is de theorie van Gati en Osipow over de moeilijkheden bij het kiezen van opleiding en beroep. Hierop is de CDDQ gebaseerd, een gevalideerd meetinstrument dat bij elke leerling inzicht biedt in de vraag hoe hij of zij in het keuzeproces staat en wat belangrijke aandachtspunten zijn.

De volgende pagina's bieden u nadere informatie over het project en stellen uw leerlingen/cliënten in staat de CDDQ te maken.
Over de toolkit is ook een boek verschenen. Het boek bevat meer achtergronden dan op de op de website te vinden is en bevat ook alle tools.

Beelden van mijn toekomst. Een ACT toolkit voor loopbaanoriëntatie en – begeleiding.
Albert de Folter, Tom Luken, NSvP, 2015
ISBN 978 90 824 2020 3

Voor informatie en bestellen klik hier.