Financiële verantwoording

Dit project is gesubsidieerd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Daarnaast hebben de Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs, Outplacement consultants en Carrière coaches (Noloc), de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL), de Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL), Fontys Hogescholen - Dienst Studentenvoorzieningen, de Universiteit van Amsterdam - Studenten Services (UvA), Luken Loopbaan Consult, Omega advies & coaching en de Stichting Bevordering Beroepskeuzewerk financiële bijdragen geleverd.

Aan de verschillende ondersteunende partijen is een financiële verantwoording afgelegd over dit project en is bepaald dat de tools gratis toegankelijk zijn en blijven. In overleg met de genoemde partijen is ook bepaald dat voor de kosten van de website, het onderhoud ervan en het gegevensbeheer een onkostenvergoeding gevraagd wordt voor de afname van de CDDQ. Na het kosteloos uitproberen van deze test, zal per afname €4,00 in rekening worden gebracht. Dit bedrag geldt zowel een enkelvoudige afname als voor een dubbele afname in verband met evaluatieve doeleinden van LOB activiteiten. Door zowel aan het begin van een traject als aan het einde ervan de CDDQ in te zetten, kan informatie ingewonnen worden over het verloop van het keuzeproces. Op deze manier wordt bevorderd dat LOB trajecten en activiteiten regelmatig geëvalueerd worden op hun effectiviteit.