CDDQ - Informatie

De CDDQ

CDDQ staat voor Career Decision Making Difficulties Questionnaire. Doel van de toepassing van dit instrument in het project is: op een rationele, efficiënte manier onderdelen van de toolkit en bestaande instrumenten en methoden te koppelen aan de behoeften van leerlingen en studenten.
De CDDQ is gebaseerd op de zonder twijfel bekendste taxonomie van moeilijkheden bij loopbaankeuzen, namelijk die van Gati, Krausz en Osipow (1996). Deze is oorspronkelijk ontwikkeld in Israël. Gati c.s. vertrokken vanuit een model van de ideale kiezer: dit is iemand die zich bewust is van de noodzaak om een loopbaankeuze te maken, bereid is om dit te doen en daartoe in staat is. In welke opzichten wijkt de leerling of student af van dat ideaalbeeld? Bij het opstellen van de taxonomie is gebruik gemaakt van moeilijkheden bij het maken van loopbaankeuzen die werden gerapporteerd door 200 loopbaanbegeleiders.

Om de resulterende begrippen te meten is een vragenlijst (de CDDQ) ontwikkeld van uiteindelijk 34 items, te scoren op negenpunts antwoordschalen. Na empirisch onderzoek in Israël en de Verenigde Staten is het resultaat een licht bijgestelde taxonomie van 10 moeilijkheden in drie groepen. Zie figuur 1. De CDDQ is behalve naar het Engels ook naar diverse andere talen vertaald, waaronder het Vlaams (Huisman, 2009). De vragenlijst is in diverse landen en contexten met succes toegepast. Over de Vlaamse versie concludeert Huisman (p. 68): "Alle schalen en subschalen (met uitzondering van 'Gebrek aan gereedheid' schaal en 'Disfunctionele mythen' subschaal) van de CDDQ bezitten voldoende psychometrische kwaliteiten om in de context van individuele keuzebegeleiding gebruikt te worden." Door het aanbrengen van enkele tekstuele aanpassingen hebben wij de Vlaamse CDDQ bruikbaar gemaakt voor de Nederlandse leerlingen in de tweede fase van havo/vwo en (aankomende) studenten.

Literatuur
Gati, I., Krausz, M. & Osipow, S.H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43, 510-526.
Huisman, A. (2009). De keuze van een studie in het hoger onderwijs: Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Career Decision Making Difficulties Questionnaire. Masterproef Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.