Achtergronden

Een vanuit de context van de psychotherapie geschreven, uitgebreide, Nederlandstalige toelichting op achtergronden en praktijk van ACT:
A-Tjak, J. (2011) Acceptance and commitment therapy.
In: Van Balkom, A.J.L.M., Oosterbaan, D., Visser, S. en Van Vliet, I.M. (red.), Handboek Angststoornissen (pp. 399-415). Utrecht: De Tijdstroom.

Pleidooi en wetenschappelijke verantwoording voor gebruik van ACT in het kader van loopbaanontwikkeling:
Hoare, P. N., McIlveen, P., & Hamilton, N. (2012).
Acceptance and commitment therapy (ACT) as a career counselling strategy.
International Journal for Educational and Vocational Guidance, 12(3), 171–187

Nadere omschrijving van inhoud en achtergronden van het project (Tom Luken en Albert de Folter, januari 2014):
'Een ACT toolkit voor LOB': Outline en achtergronden van het project

Artikel van Albert de Folter en Tom Luken (27 maart 2014) op de site van de NSvP, hoofdsponsor van het project:
'Een ACT toolkit voor innovatie van LOB'

Artikel van Albert de Folter en Tom Luken in Bij de Les, magazine voor schooldecanaat en leerlingbegeleiding (jaargang 10, april 2014, pagina 32 – 34):
'ACT toolkit voor innovatie van LOB'

Artikel van Albert de Folter in LoopbaanVisie nummer 3, augustus 2014:
'ACT in loopbaanbegeleiding'

Een door Albert de Folter en Tom Luken gemaakt lijstje van boeken om verder te lezen over ACT:
'Enkele boeken over ACT'